Hållplatsändringar på linje 78 vid Malms sjukhus fr.o.m. 28.4

Hållplats H3262 ”Malms sjukhus” är ur bruk fr.o.m. 28.4 p.g.a. gårdarbeten i området. Hållplatsen är ur bruk t.o.m. slutet av juni.

De ersättande hållplatserna för linje 78 är H3265 och H3266 ”Malms sjukhus” på Kyrkobyvägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.