Hållplatsen 1320 ”Kvinnokliniken” på Haartmansgatan flyttas tillfälligt 26.2

Hållplatsen 1320 ”Kvinnokliniken” på Haartmansgatan flyttas till Topeliusgatans sida 26.2. Hållplatsen används av busslinjer 14, 18, 18N, 39, 39B, 39N, 53, 205 och 503.

Hållplatsen flyttas p.g.a. byggnadsplats. Ersättande hållplats är i bruk ändå till våren 2015.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.