Hållplatsen 2091 ”Tv-centrum” på Radiogatan flyttas tillfälligt 21.2

Hållplatsen 2091 ”Tv-centrum” på Radiogatan flyttas tillfälligt ca 50 meter söderut. På hållplatsområde utförs grävningsarbeten. Den tillfälliga hållplatsen är i bruk 21.2–30.6.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.