Hållplatsen E1815 ”Karamalmens skola” har flyttats

Hållplatsen E1815 ”Karamalmens skola” på Karaängsvägen i Esbo har flyttats 100 meter söderut, dvs. längre bort från Åbovägen. Hållplatsen används av Esbos interna busslinjer 3 och 5 samt regionlinjer 206A och 247. Hållplatsändringen är permanent.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.