Hållplatspar dras in på Tillisvägen 27.10

Hållplatspar ”Pörtvägen” E4223 och E4222 på Tillisvägen dras in fr.o.m. måndagen 27.10. De ersättande hållplatserna är E4225 och E4224 ”Tillisgränden”.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.