Hållplatspar på Jakobackavägen dras in 1.12

Hållplatserna 3502 och 3503 ”Jakobackavägen 6” dras in fr.o.m. 1.12 kl. 10 p.g.a. byggplats. De ersättande hållplatserna är 3500 och 3501 ”Jakobacka köpcentrum” samt 3504 och 3505 ”Jakobackavägen 10”. Hållplatserna är ur bruk uppskattningsvis 1–2 år.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.