Helsingfors interna busslinjer 14, 18, 39N och 53 samt regionlinjer 39, 39B, 205 och 503 på undantagsrutt ända till 30.12

Uppdaterad 29.12. klo 15.45

Undantagsrutten för Haartmansgatans busslinjer fortsätter till tisdagen 30.12 ca kl. 16.

Helsingfors interna busslinjer 14, 18, 39N och 53 samt regionlinjer 39, 39B, 205 och 503 kör via Topeliusgatan och Stockholmsgatan.

Orsaken för undantagsarrangemanget är att Haartmansgatan är stängd p.g.a. att byggnadsställningar monteras ner.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.