M-tåg kör med 20 minuters mellanrum 26.9

M-tågen kör på fredagsmorgonen 26.9 med 20 minuters mellanrum p.g.a. kabelfel. Just nu ser det ut att repareringen pågår långt in på dagen, möjligen hela dagen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.