Några bussturer uteblir under skolornas höstlov

Under skolornas höstlov 16–17.10 körs inte avgångar som är markerade med plus (+) i busstidtabeller. Avgångar markerade med plus finns på Esbos busslinje 42, på Vandas busslinje 57 samt på busslinjer 650, 985, 986, 987, 989 och 996.

Helsingfors busslinje 91, Esbos busslinjer 70 och 71, Vandas busslinjer 37, 38, 44, 75 och 88 samt Sibbos busslinjer 992, 993 och 994 trafikeras inte alls under höstlovet.

Avgångar på busslinje 530 som är markerade med plus körs även under höstlovet.

Avgång på U-linje 346 från Vichtis till Helsingfors kl. 14.30 (från Saarijärvi ca kl. 15.00, från Kalajärvi ca kl. 15.07) körs inte under skolornas höstlov i Vichtis 13–17.10.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.