Nytt hållplatspar i Jakobacka köpcentrum 26.9

I Jakobacka köpcentrum tas i bruk ett nytt hållplatspar på fredagen 26.9 fr.o.m. i början av morgontrafiken. Hållplatsparet 3500 och 3501 ”Jakobacka köpcentrum” ersätter hållplatspar som tidigare låg på Jakobackavägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.