På Topeliusgatan flyttas hållplatser 13.10 och utförs lyftkranarbeten på natten 14–16.10

På måndagen flyttas Topeliusgatans hållplats 1326 ”Tölö tull” bakåt till andra sidan av Stockholmsgatan och hållplats 1327 framåt till andra sidan av Stockholmsgatan p.g.a. sprängningsarbeten. Busslinjerna 41, 42 och 45 stannar också på hållplats 1320 ”Kvinnokliniken”. Vägarbeten uppskattas pågå ända till mitten av december.På Topeliusgatan utförs lyftkranarbeten på kvällarna och nätterna kl. 18–6 natten mellan tisdagen och onsdagen 14–15.10 och natten mellan onsdagen och torsdagen 15–16.10. I riktning mot Kampen kör busslinjerna 41, 42 och 45 rutten Topeliusgatan – Stockholmsgatan – Haartmansgatan – Topeliusgatan. Bussarna stannar också på hållplats 1322 ”Haartmansgatan”.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.