Plattformsändring på Salomonsgatan i Kampen 5–8.3 och 10–13.3

Plattform 72 på Salomonsgatan är ur bruk 5–8.3 och 10–13.3 på grund av lyftkranarbete. Kl. 21.00–5.00 använder bussarna 45 och 205 plattformen 71.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.