Plattformsändringar i terminalen i Nedre Malm fr.o.m. 12.9

Avgångsplattform för busslinjer 701, 702, 703 och 705 i terminalen i Nedre Malm flyttas från plattform 23 till plattform 20. Den nya avgångsplattformen gäller fr.o.m. morgontrafiken den 12 september.
  

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.