Rutt- och hållplatsändringar i Smedjebacka 18.7.2014

På fredagen 18.7 kl. 10 är Smedjebackavägen och Värmobackavägen inte längre enkelriktade och busslinjerna 14 och 59 kan igen köra längs sin normala rutt via Smedjebackavägen. Rutten för busslinje 237 blir oförändrad.

Den ersättande änd- och avgångshållplatsen för busslinje 59 på Smedjebackavägens västra ände dras samtidigt in och linjens normala hållplats ”Smedjebacka” (1598) framför Smedjebackavägen 6 tas i bruk.

Byggplats i området fortsätter ända till hösten 2014.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.