Rutt- och tidtabellsändringar för Sibbolinjer 992 och 991 fr.o.m. 10.11

Busslinje 992 fortsätts från Lärdomsvägen i Söderkulla till Eriksnäs. Sträckan via Fröken Miilis väg i Söderkulla upphörs. Ändringen skapar förbindelser utan omstigningar mellan Eriksnäs och Leppätien koulu.

Avgångarna för linje 992 från Eriksnäs är kl. 7.12, 8.12 och 9.12 (mellantider på Lärdomsvägen i riktning mot Nickby kl. 7.24, 8.24 och 9.24).

Avgångarna för linje 992 från Nickby blir oförändrade. Avgångarna är kl. 12.12, 13.12 och 14.12 (nya mellantider på Lärdomsvägen i riktning mot Eriksnäs kl. 12.42, 13.42 och 14.42).

Dessutom körs en avgång från Nickby kl. 15.12 endast till Lärdomsvägen i Söderkulla med linjetecken 992B.

Linje 992 körs endast på skoldagarna.

Tidtabell för linje 992

Karta

Busslinje 991 kör från Eriksnäs till Fröken Miilis väg i Söderkulla och till Nickby. Avgångar från Eriksnäs kl. 8.10 och 9.10 kör inte längre via Lärdomsvägen i Söderkulla. Avgångarna körs längs linjens grundrutt. Till Lärdomsvägen kommer man från Eriksnäs med busslinje 992. Tidtabellen för linje 991 blir oförändrad.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.