Ruttändring på Biskopsbron 27.6–31.10

Esbos interna busslinjer 10 och 533 kör från Biskopsbron till Kvisbackavägen via Olarsgatans ramp p.g.a. byggplats. Ruttändringen gäller båda körriktningarna.

Bussarna stannar på hållplats ”Olarsgatan” (E3257) i riktning mot Olars och på hållplats ”Biskopsporten” (E3260) i riktning mot Mattby.

Ruttändringen gäller ända till slutet av oktober.

Karta över ruttändringen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.