Rutten för busslinje 802 ändras 1.1

Rutten för Helsingfors interna busslinje 802 ändras på Degerö att gå från Hundholmsvägen via Mjölövägen till Guvernörsvägens rondell.

Linjan 802 reitti muuttuu Laajasalossa 1.1.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.