Rutten för Helsingfors interna busslinje 34 ändras

Busslinje 34 kör även i fortsättningen på undantagsrutt som har använts denna höst, dvs. via Munksnäsplatsen. Busslinje kör alltså inte längre via Rievägen. Ruttändringen träder i kraft fr.o.m. 27.10.2014.

Linjan H34 poikkeusreitti pysyväksi reitiksi 27.10.2014

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.