Söndagstidtabeller i HRT:s trafik på Alla helgons dag 1.11

På Alla helgons dag lördagen 1.11 kör kollektivtrafiken i Helsingforsregionen enligt söndagstidtabeller. Bussar, metro och närtåg trafikerar natten efter Alla helgons dag enligt veckoslutens förlängda tidtabeller, dvs. nattrafiken körs såsom på en vanlig lördag.

Också U-linjerna trafikeras enligt söndagstidtabeller men SS-turerna körs inte. Några U-linjer har extra avgångar på natten efter Alla helgons dag.

Busstrafikens extra avgångar på Alla helgons dag

Också närtågen körs enligt söndagstidtabeller på Alla helgons dag. I, N, T, H och L-tåg har extra avgångar på natten efter Alla helgons dag.

Tågens extra avgångar

I-tågen från Helsingfors kl. 22.16, 22.46 och 23.16
I-tågen från Dickursby kl. 23.16 och 23.46
N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01
N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45
T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01
H-tåget från Riihimäki kl. 23.14
T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37
L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47

Extra trafik till begravningsplatser på Alla helgons dag

Busslinje 24X har extra trafik till Sandudds begravningsplats med 20 minuters mellanrum från Skillnaden kl. 11.22–16.42 och från Sandudd kl. 11.46–17.06.

Busslinje 732B har extra trafik till Furumo begravningsplats med 20 minuters mellanrum från Helsingfors kl. 9.30–14.50 och från Furumo kl. 10.00–15.20.

I Vanda trafikerar busslinje 99 rutten Rödsands begravningsplats – Dickursby – Furumo begravningsplats – Pejas.

Tidtabell för busslinje 99

I Esbo trafikerar busslinje 86H från Esbo centrum och busslinje 96H från Alberga till Klockarmalmens begravningsplats enligt normala söndagstidtabeller.

Tidtabell för busslinje 86H
Tidtabell för busslinje 96H

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.