Spårarbeten förorsakar undantagsrutter för linjer 2 och 3 nattetid

På Nordenskiöldsgatan utförs spårarbeten 1–17.6 efter kl. 24 på natten. Spårvagnslinjer 2 och 3 kör turvis varannan natt undantagsrutt i en riktning via Helsingegatan. Längs sträckan Mannerheimvägen–Nordenskiöldsgatan–Alphyddan finns alltså inte spårvagnstrafik mot ifrågavarande riktning efter midnatt.

Undantagstrafiken körs enligt följande:

Nätterna mellan 1–2.6, 3–4.6, 8–9.6, 10–11.6 och 15–16.6 kör linje 3 från Karlsgatan längs Helsingegatan till hållplats 0242 ”Operan” varifrån den fortsätter i riktning mot Tölö som linje 2.

Nätterna mellan 2–3.6, 4–5.6, 9–10.6, 11–12.6 och 16-17.6 kör linje 2 från Tölö längs Helsingegatan till hållplats 0247 ”Idrottshuset” varifrån den fortsätter i riktning mot Hagnäs som linje 3.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.