Spårvagnar 2, 3, 4 och 7A/B på undantagsrutt på tisdagen 29.7

Spårvagnarna 2, 3, 4 och 7A/B kör på undantagsrutter på tisdagen 29.7 kl. 11.50–12.20 p.g.a. Mini Tattoo-parad som går från Kaserntorget till Senatstorget.

Spårvagnslinje 2 kör till Båtmansgatan till ändhållplats för linje 1A. Sträckan via Alexandersgatan och Södra kajen körs inte.

Också spårvagnslinje 3 kör till Båtmansgatan, då Fabriksgatans östra del körs inte.

Spårvagnslinje 4 kör till Skatudden via Järnvägsstationen, Elisabetsgatan och Snellmansgatan. Sträckan på Alexandersgatan mellan Mannerheimvägen och Snellmansgatan körs inte.

Spårvagnslinje 7A/B kör via Järnvägsstationen, sträckan via Kronohagen körs inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.