Spårvagnar 2 och 3 kör på undantagsrutt till Forsby hall 7–8.7 och 13–14.7

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör på undantagsrutt till Forsby hall 7–8.7 och 13–14.7 p.g.a. rälsarbeten vid korsningen av Backasgatan och Sturegatan.

Spårvagnarna kör mot Forsby hall efter kl. 23.45 rutten Karlsgatan/Helsingegatan–Sörnäs–Tavastvägen.

kartta koskelan halli

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.