Spårvagnar på undantagsrutt i centrum på fredagen 23.5 kl. 14–16

Spårvagnar som normalt trafikerar längs Alexandersgatan kör på undantagsrutter på fredagen 23.5 ca kl. 14–16 p.g.a. demonstationståg.

Undantagsrutter för spårvagnslinjer:

Spårvagnslinje 1 kör via Järnvägsstationen till Trekanten. Sträckan via Elisabetsgatan, Snellmansgatan och Alexandersgatan körs inte.

Spårvagnslinje 2 kör till Båtmansgatan vid ändhållplats för linje 1A. Sträckan via Brunnsgatan, Mikaelsgatan och Alexandersgatan till Salutorget körs inte.

Den ersättande busslinjen 3X körs till Södra kajen och Eira från hållplats ”Skillnaden” (1900).

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör via Järnvägsstationen och kör inte via Kronohagen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.