Spårvagnslinje 6 på undantagsrutt p.g.a. akut rälsarbete

På Bulevarden utförs akut rälsarbete i dag på torsdagen 11.12 och i morgon 12.12. På grund av grävningsarbeten kan spårvagnslinjen 6  inte köra längs normal rutt på Bulevarden.

Spårvagnslinje 6 kör till Trekanten. Linjen är på undantagsrutt uppskattningsvis till fredagen 12.12 kl. 12.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.