Spårvagnslinjer 3 och 4 på undantagsrutt på natten 12.10

Spårvagnslinjer 3 och 4 kör på undantagsrutt natten mellan söndagen och måndagen 12.10 fr.o.m. kl. 24 p.g.a. rälsarbeten.

Spårvagnslinje 3 kör undantagsrutten i riktningen Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Snellmansgatan – Hagnäs. Hållplatser Järnvägsstationen (0301), Kajsaniemi (0303) och Fölskvären (0305) körs inte.

Spårvagnslinje 4 kör undantagsrutten i riktningen Alexandersgatan – Mikaelsgatan – Järnvägstorget – Galaspalatset. Hållplats Studenthuset (0402) körs inte.


Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.