Spårvagnslinjer 7A och 7B på undantagsrutt på långfredagskvällen 18.4

Spårvagnslinjer 7A och 7B trafikerar på långfredagskvällen ca kl. 21.20–23 via Järnvägstorget och Kajsaniemigatan i stället för Kronohagen.

Orsaken för undantagstrafiken är det traditionella passionsspelet Via Crucis som startar på Kajsaniemiparken kl. 21. På plats förväntas t.o.m. 15 000 åskådare, varför trafiken kan tillfälligtvis stocka sig, då passionsspelet går från Kajsaniemiparken till Unionsgatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.