Spårvagnslinjer på Alexandersgatan och i Eira samt busslinje 16 på undantagsrutter på lördagen 22.2

Spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 7A och 7B samt busslinje 16 kör på undantagsrutter under förmiddagen på lördagen 22.2 p.g.a. krigsmannaed av Gardesjägarregementet och Helsingfors luftvärnssektion.  Spårvagnslinjerna kör på undantagsrutter eftersom Alexandersgatan och Snellmansgatan stängs av.  Busslinje 16 kan inte trafikera i Kronohagen under truppernas uppställning.

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör ca kl. 10.50–12 till ändhållplatsen för spårvagnslinje 1A på Båtsmansgatan. Bussen 3X ersätter sträckan i Eira och kör rutten Salutorget – Södra Kajen – Skeppsbrogatan – Fabriksgatan – Skeppargatan – Femkaten.   Bussen 3X använder hållplatsen "Salutorget” (2004) på Salutorget och hållplatsen ”Femkanten” (1174) på Båtmansgatan.

Spårvagnslinjerna 4 och 4T kör ca kl. 10.50–12 till Trekanten. Bussarna 4X och 4TX ersätter sträckan från Alexandersgatan till Skatudden.  De ersättande bussarna avgår från hållplatsen ”Skillnaden" (1900) på Mannerheimvägen och kör rutten Södra Esplanaden – Kanalgatan – Kronbergsgatan, därifrån linje 4X fortsätter till Flottisttorget och linje 4TX till Skatuddens terminal.

Bussarna återvänder till Mannerheimvägen via Norra Esplanaden.  Linjerna har en tillfällig hållplats på Norra Esplanaden i närheten av Katrinegatan, vid gatunummer 7.

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör ca kl. 10–13 via Kajsaniemigatan och Brunnsgatan så Kronohagen körs inte.

Busslinje 16 kör inte via Norra kajen eller Elisabetsgatan mot båda riktningarna ca kl. 9.30–11. Bussen kör via Hagnäskajen, Broholmsgatan och Unionsgatan till Kajsaniemigatan.
 

Spårvagnarnas undantagsrutter under krigsmannaed

Rutten för ersättande buss 3X

Rutten för ersättande bussar 4X och 4TX

Undantagsrutten för busslinje 16

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.