Spårvagnslinjer på undantagsrutt 13.12 p.g.a. Luciatåg

Spårvagnslinjerna 2, 3, 4 och 7A/B kör på undantagsrutter på grund av Luciatåg på lördagen 13 december. Ersättande trafik körs med busslinje 3X.

Spårvagnslinjerna 2 och 3 trafikerar ca kl. 17.45–19.00 via Mannerheimvägen, Bulevarden, Fredriksgatan och Fabriksgatan till ändhållplats för spårvagnslinje 1A på Båtsmansgatan.  Ersättande buss 3X kör mellan Femkanten och Salutorget. Bussen avgår i Femkanten från hållplats 1174 ”Femkanten” och på Salutorget från hållplats 2004 ”Salutorget”. Busslinje 3X använder spårvagnshållplatserna längs rutten.

Spårvagnslinje 4 kör ca kl. 17.45–19.00 via Brunnsgatan, Elisabetsgatan och Snellmansgatan till Skatudden. Sträckan via Alexandersgatan körs inte.

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Brunnsgatan ca kl. 17.45–19.00. Sträckan via Alexandersgatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan körs inte.

Lucia kröns i Domkyrkan varefter tåget startar ca kl. 18 från Senatstorget och går längs Unionsgatan, Alexandersgatan, Mannerheimvägen och Norra Esplanaden tillbaka till Domkyrkan. Tåget kan ge upphov till förseningar i trafiken i centrum.

Spårvagnslinjernas undantagsrutter på Luciadagen
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.