Störningar i färjetrafiken till Sveaborg

En av Sveaborgsfärjorna har gått sönder och därför trafikeras turerna från Salutorget med reservfärja M/S Tor. Det har varit störningar i trafikeringen på fredagsmorgonen 25.7.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.