Tågtrafiken börjar komma i gång i Helsingfors

Tågtrafiken börjar komma i gång i huvudstadsregionen. Trafiken hade stannat på bansträckor mellan Helsingfors och Dickursby, mellan Helsingfors och Karis samt mellan Helsingfors och Vandaforsen. Orsaken var störning i tågens styrningssystem på Helsingfors järnvägsstation. Störningen påverkar tågtrafiken i hela södra Finland ännu under flera timmar.

Bussar, spårvagnar och metro trafikerar normalt. Det lönar sig att söka ersättande förbindelser med Reseplanerarens avancerat sök. Då man tar bort kryssen framför tåg, föreslår Reseplaneraren andra färdsätt för den valda rutten.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.