Tidtabellsändring på U-linje 485 fr.o.m. 6.10

Linje U485:s tur från Hyvinge till Helsingfors från måndag till fredag kl. 18.40 senareläggs med 20 minuter. Den nya ankomsttiden till Syväojas hållplats är kl. 19.32.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.