Tillfällig hållplatsändring i Vandaporten fr.o.m. 22.4

Hållplats V5262 ”Vandaporten” vid Ring III flyttas österut 22.4.2014. Hållplatsen används av busslinjerna 52, 53, 54, 56, 415 och 632. Hållplatsen flyttas p.g.a. förbättringsarbeten på Flygstationsvägen och den stannar på sin tillfälliga plats tillsvidare.

Vantaanportin pysäkki siirretään 22.4.2014

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.