Tillfällig hållplatsändring på Britasvägen 7.4–16.5

Hållplats H1639 ”Tavastehusleden” på Britasvägen flyttas tillfälligt ca 100 meter i riktning mot Månsas p.g.a. hållplatsområdets förbättringsarbeten. Hållplatsen används av busslinjer 51, 52, 52V, 63, 550 och 552. Ändringen gäller 7.4–16.5.

Pirkkolantien pysäkin H1639 tilapäinen paikka 7.4.-16.5.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.