Tillfällig hållplatsändring på Topeliusgatan 4.4–15.6

Hållplatser H1318 och H1319 ”Författarparken” på Topeliusgatan sammanfogas med hållplatser H1316 och H1317 ”Linnankoskigatan”. Hållplatserna flyttas p.g.a. rörläggningar. Undantagsarrangemanget gäller 4.4–15.6.

Topeliuksenkadun pysäkit tilapäisellä paikalla 4.4.-15.5.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.