Trafiken återgår till Korpilampivägen och Svidibackavägen 15.10 kl. 9

Rutterna för Esbos interna busslinjer 21, 71 och 82 samt för U-linje 339 återgår till Korpilampivägen och Svidibackavägen under morgontrafiken 15.10.

Busslinjerna 21, 71 och 82 kör rutten Serena – Tornbergsvägen – Korpilampivägen – Svidibackavägen – Lahnusvägen.

U-linje 339 kör rutten Lahnusvägen – Korpilampivägen – Svidibackavägen – Lahnusvägen.

U-linje 339T kör rutten Lahnusvägen – Korpilampivägen – Tornbergsvägen – Serena – Tornbergsvägen – Korpilampivägen – Svidibackavägen – Lahnusvägen.

De tillfälliga hållplatserna E7675 och E7976 på Tornbergsvägen dras in.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.