Trafikstockningar i Rosendal 2.4

Bussar som trafikerar i Rosendal kan ha oregelbundna turintervaller på onsdagen 2.4. Orsaken är öppningen av en ny sportaffär i Rosendal. På plats förväntas t.o.m. 15 000 människor.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.