Undantag i spårvagnstrafiken i Berghäll, Sörnäs och Alphyddan 17–23.11

Spårvagnslinjerna 6 och 6T mellan Hagnäs och Pauluskyrkan samt spårvagnslinje 8 mellan Idrottshuset och Pauluskyrkan ersätts med busslinje 8X 17–23.11. p.g.a. vattenledningsarbeten på Päijännevägen. Dessutom förorsakar arbeten tidtabellsändringar för spårvagnslinjer 3 och 9.

Spårvagnslinjerna 6 och 6T kör i stället för Tavastvägen rutten Hagnäs – Björnparken – Västra Brahegatan – Sturegatan – egen rutt. Busslinjerna mellan Hagnäs och Arabia kör längs Tavastvägen som vanligt.

Spårvagnslinje 8 kör rutten Helsingegatan – Västra Brahegatan – Sturegatan – egen rutt. Undantaget för med sig ändringar också till tidtabeller för linjer från Arabia.

I riktning mot Vallgård sker byte från spårvagn till buss på Västra Brahegatans spårvagnshållplatser 0259 och 0260 ”Idrottshuset” och på busshållplats 2148 ”Idrottshuset”.

I riktning mot Berghäll sker byte från buss till spårvagn på Tavastvägens busshållplatser 3026 och 3025 ”Pauluskyrkan” och på spårvagnshållplats 0330 ”Pauluskyrkan”.
 

Busslinje 8X kör rutten Helsingegatan - Tavastvägen - Gustav Vasas väg - Väinö Auers gata - Gustav Vasas väg - Tavastvägen - Helsingegatan - Flemingsgatan - Aleksis Kivis gata - Västra Brahegatan. Busslinje 8X stannar på alla busshållplatser längs rutten med undantag av korsningen av Helsingegatan och Flemingsgatan där bussen stannar på spårvagnshållplatser.

På busslinje 8X som ersätter spårvagnar gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett, närregion 3-biljett samt 1 dygnsbiljett inom Helsingfors och 1 dygnsbiljett för regionresor).

Tidtabellsändringar för spårvagnslinjer 3 och 9

Under Päijännevägens vattenledningsarbeten blir det tidtabellsändringar för spårvagnslinjer 3 och 9.

På spårvagnslinje 3 trafikeras inte avgångar med r-bokstav i tidtabellen från Idrottshuset mot Nordenskiöldsgatan och inte heller avgångar med u-bokstav i tidtabellen från Nordenskiöldsgatan mot Olympiaterminalen.

Avgångar för linje 3 som inte trafikeras

På spårvagnslinje 9 trafikeras avgångar med b-bokstav i tidtabellen mot Västra terminalen från hållplats 0260 ”Idrottshuset” på Västra Brahegatan och avgångar med n-bokstav i tidtabellen mot Böle trafikeras till hållplats 0259 ”Idrottshuset” på Västra Brahegatan.

Avgångar för linje 9 som trafikeras från Idrottshusets hållplatser

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.