Undantagsarrangemang i närtågstrafiken idag torsdag

På torsdagen 23.1 är alla eftermiddagens I-tåg inställda och K-tågen trafikerar som N-tåg med 10 minuters mellanrum. Orsaken för undantagsarrangemanget är att banan har gått sönder i Böle.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.