Vandas busslinjer 61, 68 och 611 på undantagsrutt på natten 2.10

Frälsevägen stängs vid Ring III 2.10 kl. 0.00–5.00 p.g.a. byggplats. Busslinjerna 61, 68 och 611 kör på undantagsrutt Örevägen – Gjuterivägen – Balansvägen. Bussarna kör inte via hållplatser V5210 ”Örevägen” och V5138 ”Valutastigen”.

Bussit V61, V68 ja 611 poikkeusreitti 2.10.2014

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.