Ändhållplats för spårvagnslinje 10 tillsvidare på Kaserngatan

Den södra ändhållplatsen för spårvagnslinje 10 på Skarpskyttegatan (0708) är ur bruk p.g.a. saneringsarbete fr.o.m. 20.4.2015 uppskattningsvis ända till oktober.

Spårvagnarna använder hållplats 0707 ”Kirurgen” på Kaserngatan som ändhållplats.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.