Ändhållplats för spårvagnslinje 4 vid Skatuddens terminal – bussförbindelse till Flottisttorget

Spårvagnslinje 4 använder som ändhållplats hållplats 0420 ”Skatuddens terminal” 15.5–13.6 p.g.a. rälsarbeten på Marinkasernsgatan.

Busslinje 4X kör från terminalen till ändhållplats för spårvagnslinje 4 på Flottisttorget.

På busslinje 4X som ersätter spårvagnen gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett, närregion 3-biljett samt 1 dygnsbiljett inom Helsingfors och 1 dygnsbiljett för regionresor).

OBS! I Reseplaneraren berättas felaktigt att busslinje 4X skulle köra sträckan Skillnaden – Skatudden 15–17.5. Busslinje 4X kör endast sträckan Skatuddens terminal – Flottisttorget. Fr.o.m. måndagen 18.5 finns de korrekta uppgifterna i Reseplaneraren.


 

Kommentarer

Åkte med 4X från Flottisttorget lördagen 16.5. Trodde att tidtabellerna skulle vara synkroniserade med spårvagnen på något sätt - och det verkade de vara på ett mycket säreget sätt. Just när bussen nådde Skatuddsterminalen åkte spårvagnen iväg! Vi väntade på följande spårvagn medan båda bussarna stod och väntade på någonting och just innan spårvagnen kom åkte ena bussen iväg för att återvända just när spårvagnen startade. Samma mönster upprepades på eftermiddagen när vi kom hem. Just när spårvagnen nådde hållplatsen startade ena bussen och den andra stod och väntade på någonting i kanske tio minuter för att igen åka iväg framför näsan på följande spårvagn.
Är det någon sadist som har planerat tidtabellen och är busschaufförerna inte tillåtna att tänka själva? Eller skulle det vara något slags skämt?

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.