Ändringar i kollektivtrafikförbindelser i norra Esbo fr.o.m. 10.8

Trafiken enligt det nya linjenätet i Vanda inleds den 10 augusti och linjeändringarna påverkar bl.a. busslinjer som kör till Esbo via Vanda.

Tydligast syns dessa ändringar i norra Esbo i Kalajärvi, Nipert och Juvamalmen där busslinje 436 ersätter busslinje 324 och linjens rutt ändras samtidigt. Rutten för busslinje 436 går via Vandaforsens, Mårtendals och Klippsta stationer och samtidigt går den till och från Helsingfors längs Tavastehusleden i stället för Vichtisvägen såsom nu. Ruttversionen 436K går annars längs samma rutt men kör även via industriområdet i Juvamalmen. Rutten för busslinje 436N går däremot via Myrbacka station.

Linjan 436 reitti 10.8. alkaen

Busslinje 315 (Elielplatsen – Jupper – Gammelgård) bevaras oförändrad men linjenumret byts till 321 fr.o.m. 10.8. Även rutten för busslinje 321N bevaras samma som rutten för den nuvarande busslinjen 315N.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.