Ändringar i rutter och tidtabeller för bussarna i Stensvik fr.o.m. 4.1

Från och med måndagen 4.1.2016 kör Esbos busslinjer 12, 14 och 42 samt regionlinjerna 150N och 165 längs undantagsrutt i Stensvik. Bussarna kör via Havsströmmen där ett nytt hållplatspar byggs. Hållplatsen ”Stensvik” (E4032) på Stensviksvägen tas ur bruk.

Arrangemanget gäller tills vidare. Orsaken till detta är att Stensviksvägen mellan Havsströmmen och Stensviksgatan stängs av för trafik på grund av byggarbetena som görs i samband med Västmetron.
 
Tidtabellen för linje 165 ändras eftersom körtiden på linjen blir längre på grund av undantagsrutten. Det blir också små ändringar i tidtabellerna för linjerna 12, 14 och 42.
 
Samtidigt förlängs passertiden med två minuter för avgången kl. 6.25 från Mankån på Esbos busslinje 65. Den nya avgångstiden från Köklax är kl. 6.39.

 

 

 

Tidtabellerna fr.o.m. 4.1.2016

Linje 12

Linje 14

Linje 42

Linje 65

Linje 165

 


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.