Ändringar i tidtabellen för I- och P-tåg 13.12

Avgångstiderna för I-tågen vid mellanstationer från Kottby till Gamlas tidigareläggs med en minut.
 
Tidtabellerna för P-tågen vid mellanstationer från Böle till Aviapolis med undantag av Myrbacka och Mårtensdal tidigareläggs med en minut.
 
Ändringarna görs för att förbättra tågtrafikens punktlighet.
 
De övriga avgångstiderna ändras inte. Avgångstiderna från Helsingfors centralstation ändras inte.

Tidtabellerna för närtrafiken fr.o.m. 13.12.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.