Ändringar i U-trafiken 1.1.2016

Från och med 1.1.2016 gäller HRT:s biljetter inte på U-linjen 487, Kampen – Käinby – Luhtabacka (-Klövskog)
 
Vissa avgångar på linje U848 som Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy kör under vardagar slutar att vara U-trafik. Detta betyder att HRT:s biljetter inte längre gäller på följande avgångar: Från Kampen kl. 10.18, 14.18 och 16.18 samt från Borgå kl. 7.15, 8.15, 11.45, 14.45 och 15.45Z. Porvoon Liikenne Oy kör i fortsättningen alla U-avgångar på linje 848.
 
Lördagsavgång kl. 14.20 på linje U540 läggs ner. Rutten 540B får en ny lördagsavgång kl. 14.50 som kör från flygplatsen till Gloms.
 
Söndagsavgången kl. 21.50 på linje U540 körs i fortsättningen till Gloms med linjenummer 540B.
 
På linje U190 sker ändringar i tidtabellen. Den nya tidtabellen finns tillgänglig i Reseplaneraren samt i Matkahuoltos tidtabellssökning.
 
Matkahuoltos tidtabellssökning

På linje U638 gäller i fortsättningen HRT-biljetterna också inom Helsingfors och Vanda.

Avgång kl. 6.55 från Helsingfors på linje U632 avgår i fortsättningen kl. 6.50 och avgång kl. 8.30 avgår i fortsättningen kl. 8.35. Också de hållplatsspecifika passertiderna preciseras.

Avgångarna från Helsingfors på linje U635 kl. 15.05 och kl. 16.10 senareläggs med 5 minuter samt flyttas över till Z-rutt som inte går via Lejle station. Också avgångarna kl. 5.45 från Skavaböle och kl. 6.20 från Kervo station kör i fortsättningen längs den snabbare Z-rutten och kör således inte via Lejle station

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.