Avgångshållplats för busslinjerna 70, 70T och 611B ändras i Skomakarböle 16.11

Den nuvarande avgångshållplatsen för busslinjerna 70, 70T och 611B ”Ljusbågen” 3552 tas ur bruk måndagen 16.11. Den nya avgångshållplatsen är ”Lampvägen” 3300. Avståndet mellan den gamla och nya avgångshållplatsen är ungefär 150 m.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.