Båda ramperna på Tusbyleden stängda på natten 12–13.8, bussar på undantagsrutt

Asfalteringsarbeten på ramperna i Åggelby på Tusbyleden fortsätter ännu och till skillnad från vad har meddelats tidigare stängs även rampen mot söder för trafik från Ståthållarvägen till Tusbyleden 12.8 kl. 21 – 13.8 kl. 6.

Bussarna som trafikerar via anslutningen kör på undantagsrutten Panuvägen – Kullatorpsvägen – Gevaldigervägen – Mästarvägen – Ståthållarvägen. Arrangemanget gäller busslinjer 51, 66A, 67, 72 och 72N.

I riktning mot norr använder bussarna inte hållplatser ”Kottby station” (2441, busslinjer 51, 66A, 67 och 72) och ”Gustafsgård” (3148, busslinjer 72 och 72N). Dessutom är hållplats ”Ståthållarvägen” (2443) ur bruk för alla busslinjer som kör längs Tusbyleden norrut.

I riktning mot söder använder bussarna inte hållplatser ”Mästarvägen” (3149, busslinjer 72 och 72N), ”Gustafsgård” (3147, busslinjer 72 och 72N) och ”Kottby station” (2440, busslinjer 51, 66A, 67 och 72). Dessutom är hållplats ”Ståthållarvägen” (2442) ur bruk för alla busslinjer som kör längs Tusbyleden söderut.

Bussien poikkeusreitit Oulunkylän rampin päällystystöiden vuoksi 12.-13.8.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.