Brobygge i Malm tömmer Malms bussterminal

Bussterminalen i Övre Malm tas ur bruk p.g.a. brobygge fr.o.m. tisdagen 12.5 kl. 14. Alla bussar som använder teminalen kör förbi terminalen och stannar på tillfälliga hållplatser på Ladugårdsvägen och på Kyrkobyvägen. Undantagsarrangemangen uppskattas pågå ända till den anda veckan i augusti.

Bussterminalen vid Malm station tas ur bruk på tisdagen 12.5 kl. 14 p.g.a. brobygge. Följande hållplatser vid Malm station dras in: H3260, H3258, H3256, H3257, H3255, H3259 och H3261.  Bussarna som kör via Malms terminal använder ersättande hållplatser på Ladugårdsvägen vid Pehrstået. Bussarna stannar också på hållplatser H3264 och H3263 ”Malms torg” på Kyrkobyvägen. Även taxistationen flyttas från terminalområdet till en tillfällig plats på Malms överfartsbro.

Undantagsarrangemangen gäller alla busslinjer som kör via Malms terminal i båda körriktningarna. De ersättande hållplatserna ligger på Ladugårdsvägen ca 100 meter från terminalen. De ersättande hållplatserna har markerats med bokstavstecken C, D, E och F.
På hållplatser C och D stannar bussarna som kör österut. På hållplats C stannar bussarna som svänger in på Filpusvägen och på hållplats D bussarna som kör direkt längs Ladugårdsvägen. På hållplatser E och F stannar bussarna som kör västerut.

På hållplats C (H3525) stannar busslinjerna 69, 76B, 77A, 577, 702 och 703.
På hållplats D (H3527) stannar busslinjerna 70, 70T, 73, 73N, 78, 519, 519A, 520, 554 och 554K.
På hållplats E (H3524) stannar busslinjerna 70, 70T, 73, 73N, 76A och 76N.
På hållplats F (H3526) stannar busslinjerna 69, 77A, 78, 519, 519A, 520, 554, 554K, 577, 702 och 703.

Gångrutt från tågplattform till Ladugårdsvägen och Kyrkobyvägen sker längs bussterminalens kant.

Under bro- och terminalbygge renoveras bron över Kyrkobyvägens bana och de observerade problemen i terminalen samt förbättras trafikeringens smidighet. Dessutom byggs nya bussplattformar i terminalen, bl.a. för stomlinje 560 som inleder trafikeringen på hösten. Också hållplatsen ”Malms torg” i riktning mot väster förnyas.

Malms terminalområde, överfartsbro vid Malm station samt Ladugårdsvägen och Kyrkobyvägen mellan Torggatan och Pehrstået renoveras i tre olika faser uppskattningsvis före slutet av 2015. Den första renoveringsfasen, där bussarna använder tillfälliga hållplatser, pågår uppskattningsvis ända till 9.8. I brobyggets andra fas flyttas bussarna tillbaka till den renoverade terminalen och fordons- och gångtrafiken till norra kanten av bron. I den tredje fasen stängs den norra filen på bron då trafiken flyttas till södra kanten av bron.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.