Buss- och tågtrafik övergår till sommartid

Finland övergår till sommartid natten mellan lördag och söndag och då ställs klockorna en timme framåt (kl. 3.00 > 4.00).

Efternattens busstrafik, dvs. avgångarna i lördagstidtabellen körs enligt normaltid (vintertid). På söndagen kör kollektivtrafiken enligt sommartid. Dessutom finns det extra avgångar i busstrafiken natten mellan lördag och söndag.

Bussarnas extra avgångar vid övergång till sommartid

Avgång för busslinje U280 kl. 4.00 (Helsingfors – Veikkola – Nummela – Lojo) körs enligt sommartid. Avgångstiden är densamma som kl. 3.00 normaltid (vintertid).

Närtåg som avgår efter klockan fyra körs som regel enligt sommartid. Övergång till sommartid orsakar dock ändringar för N- och T-tåg:
T-tåget från Helsingfors kl. 4.01 körs enligt normaltid (vintertid).
N-tåget från Kervo till Helsingfors kl. 3.45 körs inte eftersom T-tåget körs från Kervo till Helsingfors kl. 4.49 enligt sommartid.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.