Bussar på Järnvägstorget byter avgångsplattformar 15.6

En del av bussarna på Järnvägstorget byter avgångsplattformar på måndagen 15.6 p.g.a. breddningsarbeten av upphöjningar.

I den första fasen tas plattformarna 10, 11 och 12 ur bruk. Bussarna avgår under renoveringen som följande:

  • Busslinjer 740, 741 och 742 avgår från plattform 5
  • Busslinjer 611, 612, 613, 650, 652 och 700N avgår från plattform 6
  • Busslinjer 85N, 86N, 710N, 785, 786, 787 och 788 avgår från plattform 8
  • Busslinjer 90A, 90N och 96N avgår från plattform 9
  • Busslinjer 730, 731, 732 och 734 avgår från den tillfälliga plattformen 13 som ligger bredvid Nationalteatern på Västra Teatergränden.

Den första fasen pågår ända till söndagen den 5 juli varefter plattformsarrangemangen ändras på nytt för den andra fasen. Järnvägstorget renoveras i tre faser ända till början av augusti.

Avgångsplattformar på Järnvägstorget 15.6–5.7

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.